KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Agencja Aktorska Gudejko, Grażyna Gudejko, Jerzy Gudejko Sp. J., ul. ul. Chełmska 21, bud. 5, pok. 709, 00-724 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie zgłoszenia).
  3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmiot świadczący usługi hostingu poczty elektronicznej).
  4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie dłużej niż przez 2 lata od dnia jej wyrażenia, a w przypadku nawiązania współpracy przez okres współpracy z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  6. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  7. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres agencja@gudejko.pl,
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia i ewentualnego nawiązania współpracy z Administratorem.